Emanera - Škole jezika u inostranstvu

Učenje španskog jezika, Malaga

Kursevi španskog u Malagi

Kursevi španskog u Malagi održavaju se od ponedeljka do petka, ali časova tokom državnih praznika nema. Na kraju kursa, svaki učenik će dobiti diplomu koja potvrđuje broj časova koje je pohađao i nivo znanja jezika koji je stekao.
 
Relax kurs – mnogo slobodnog vremena!
 • Trajanje kursa: mínimum 4 nedelje
 • Časovi: 4 časa nedeljno u trajanju od po 45 minuta
 • Minimalan uzrasti: 18 godina
 • Nivoi: početni, srednji, napredni
 • Termini početka: tokom čitave godine 
 
Holiday kurs – više slobodnog vremena
 • Trajanje kursa: minimum 1 nedelja
 • Časovi: 2 časa dnevno, svaki po 45 minuta, 5 dana nedeljno
 • Minimum godina: 18
 • Nivoi: osnovni, srednji, napredni
 • Datumi početka: tokom cele godine
 
Standardni kurs - idealan balans između učenja jezika i uživanja u slobodnom vremenu
 • Trajanje kursa: minimum 1 nedelja
 • Časovi: 4 časa dnevno, svaki po 45 minuta, 5 dana nedeljno
 • Minimum godina: 18
 • Nivoi: osnovni, srednji, napredni
 • Datumi početka: tokom cele godine
 
Intenzivni kurs - akcenat je na učenju jezika, te manje vremena ostaje za slobodne aktivnosti
 • Trajanje: minimum 1 nedelja
 • Časovi: 6 časova dnevno
 • Minimum godina: 18
 • Nivoi: osnovni, srednji, napredni
 • Datumi početka: tokom cele godine
 • Malaga-kurs-spanskog-02
 • Malaga-kurs-spanskog-04
 • Malaga-kurs-spanskog-05
 • Malaga-kurs-spanskog-06
 • Malaga-kurs-spanskog-07
 • Malaga-kurs-spanskog-09
 • Malaga-kurs-spanskog-14
 • Malaga-kurs-spanskog-15
 • Malaga-kurs-spanskog-20
 
Live Support