Emanera - Škole jezika u inostranstvu

Učenje engleskog jezika, Brajton

Kursevi Brajton

Standardni kurs - idealan balans između učenja jezika i uživanja u slobodnom vremenu
 • Trajanje kursa: minimum 2 nedelje
 • Časovi: 4 časa dnevno, svaki po 45 minuta, 5 dana nedeljno
 • Minimum godina: 18, prihvatamo i sa 16 i 17 godina na zahtev
 • Nivoi: osnovni, srednji, napredni
 • Datumi početka: tokom cele godine
Intenzivni kurs - akcenat je na učenju jezika, te manje vremena ostaje za slobodne aktivnosti
 • Trajanje kursa: minimum 1 nedelja
 • Časovi: 6 časa dnevno, svaki po 45 minuta, 5 dana nedeljno
 • Minimum godina: 18, osobe sa 16 i 17 godina mogu se upisati uz saglasnost roditelja ili staratelja
 • Nivoi: osnovni, srednji, napredni
 • Datumi početka: tokom cele godine
Poslovni engleski
 • Trajanje kursa: minimum 1 nedelja
 • Časovi: 6 časova dnevno, svaki po 45 minuta: 4 časa standarnog kursa plus 2 časa poslovnog engleskog, 5 dana nedeljno
 • Minimum godina: 18, studenti od 16 i 17 godina mogu se upisati uz saglasnost roditelja
 • Nivoi: srednji, napredni
 • Datumi početka: tokom cele godine
 • Kurs Engleskog jezika Brajton
 • Kurs Engleskog jezika Brajton 2
 • Kurs Engleskog jezika Brajton 3
 • Kurs Engleskog jezika Brajton 4
 
Live Support